Afbouw salderingsregeling zonnepanelen mogelijk vertraagd

De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen in Nederland kan mogelijk later starten dan aanvankelijk gepland. De Eerste Kamer heeft besloten om de behandeling van de wet door te zetten, wat betekent dat er nog geen definitief besluit is genomen over het moment van starten van de afbouw. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van zaken (3-10-23) en de mogelijke gevolgen voor eigenaren van zonnepanelen.

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling is een regeling waarbij eigenaren van zonnepanelen de energie die zij opwekken en niet direct verbruiken, kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Deze teruggeleverde energie wordt verrekend met de energie die zij afnemen van het net, waardoor zij alleen betalen voor het nettoverbruik. Op deze manier worden eigenaren van zonnepanelen gestimuleerd om duurzame energie op te wekken.

Voorgenomen afbouw

Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat de salderingsregeling geleidelijk zal worden afgebouwd. Vanaf 2023 zou er jaarlijks een percentage worden vastgesteld waarmee het voordeel van saldering wordt verminderd. Uiteindelijk zou in 2031 geen sprake meer zijn van saldering en zou er een nieuwe regeling komen.

Vertraging in behandeling wet

De behandeling van de wet die de afbouw van de salderingsregeling regelt, heeft vertraging opgelopen in de Eerste Kamer. Dit betekent dat er nog geen definitief besluit is genomen over het moment van starten van de afbouw. De Eerste Kamer heeft besloten om de behandeling door te zetten, wat inhoudt dat er nog verdere discussie en eventuele aanpassingen kunnen plaatsvinden voordat er gestemd wordt.

Mogelijke gevolgen

De mogelijke vertraging in de afbouw van de salderingsregeling kan verschillende gevolgen hebben voor eigenaren van zonnepanelen. Ten eerste kan dit leiden tot onzekerheid over de financiële terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen. Als de afbouw wordt uitgesteld, kunnen eigenaren langer profiteren van het volledige voordeel van saldering.

Daarnaast kan de vertraging ook leiden tot een grotere vraag naar zonnepanelen. Veel mensen willen mogelijk nog profiteren van de huidige regeling voordat deze wordt afgebouwd. Dit kan leiden tot een tijdelijke piek in de vraag naar installaties en daarmee mogelijk hogere prijzen.

Conclusie

U lijkt wellicht nog iets langer te kunnen profiteren van de huidige wetgeving. Wanneer u besluit om nu te investeren in (extra) zonnepanelen, zullen deze zich dus gedurende (wellicht een langere) periode, versneld terugbetalen.  Bent u op zoek naar mogelijkheden om panelen te plaatsen in een grondopstelling? Klik op de onderstaande knop.

Scroll naar boven