Duurzaam Bouwen: Strategieën en Benaderingen

Er bestaan verschillende strategieën om duurzaamheid in de bouw- en maaksector te bevorderen. Een van de meest bekende strategieën is de Trias Energetica, waarbij energiebesparing centraal staat. Daarnaast zijn benaderingen zoals People, Planet, Profit (Triple P),  en Cradle to Cradle, momenteel actueel.

Trias Energetica

De Trias Energetica richt zich op energiebesparing in drie stappen: verminder de energievraag, maak gebruik van duurzame energiebronnen en optimaliseer het energiegebruik. Bovendien kan een extra stap worden gezet door producten of gebouwen actief in te zetten voor energieopwekking.

People, Planet, Profit (Triple P)

De Triple P-strategie streeft naar een evenwicht tussen mens, milieu en economie. Door duurzame ingrepen bij productie- en bouwprojecten wordt gezocht naar een optimale balans tussen deze drie aspecten, met oog voor zowel milieubescherming als gebruikscomfort en economische haalbaarheid.

Cradle to Cradle (C2C)

Het Cradle to Cradle-principe bevordert een circulaire economie waarin grondstoffen na gebruik hergebruikt kunnen worden, zonder kwaliteitsverlies. Deze benadering stimuleert duurzame ontwikkeling en minimaliseert afvalproductie.

Onze aanpak

Bij TerraTechs omarmen we duurzame strategieën, materialen en technieken als leidraad. Onze filosofie is gebaseerd op het creëren van oplossingen die niet alleen aan de behoeften van vandaag voldoen, maar ook bijdragen aan een groenere toekomst voor volgende generaties. 

Scroll naar boven
ml Copy code