Universeel en modulair.
Toepasbaar in alle bodemsoorten.
C2C; eenvoudig her te gebruiken.

Fiscaal voordeel

Fiscale steun in de rug

Bedrijven die duurzame producten, planten en materialen willen inkopen voor de buitenruimte, zijn nu ook financieel bij NL Greenlabel aan het goede adres. NL Greenlabel zet zich in voor een duurzame buitenruimte en is per 1-1-2014 opgenomen in de MIA\Vamil-regeling. Dat maakt het mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke manier de buitenruimte duurzaam in te richten met gelabelde producten, planten en materialen, zoals bestrating, beplanting, afscheidingen, duurzame energievoorziening en verlichting. De toelating van NL Greenlabel tot de MIA\Vamil-regeling is mede te danken aan de inzet van Royal HaskoningDHV.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regelingen MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) uit. Per 1-1-2014 vermeldt de Milieulijst voor deze regelingen producten, planten en materialen voor de buitenruimte die door NL Greenlabel zijn gelabeld. Voor de duurzaamste producten, met een A- of B-label, geldt de mogelijkheid van 75% willekeurige afschrijving en 27% belastingaftrek voor de investeringskosten. Voor zo’n tachtig ondernemers [partners van NL Greenlabel] is dit een steun in de rug en een stimulans om door te gaan met innoveren voor een duurzame buitenruimte. Zij zijn afkomstig uit sectoren als bouw, energie, infra, groen, metaal, hout, steen, kennis en diensten. TerraTechs valt met zijn producten van 100% RVS304 ook onder deze regeling.

Over NL Greenlabel

NL Greenlabel is opgericht door tuin- en landschapsontwerper van wereldfaam Nico Wissing en TV-tuinman Lodewijk Hoekstra in nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV. Hun ambitie is het gebruik van duurzame materialen en producten op de kaart te zetten om zo een levende en duurzame buitenruimte vanzelfsprekend te maken. De wil om duurzame producten te gebruiken is er vaak wel, NL Greenlabel helpt dat ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren en meetbaar te maken. NL Greenlabel brengt burgers, bestuurders, bedrijfsleven en wetenschappers bij elkaar om tot een vruchtbare samenwerking te komen op gebied van duurzame ontwikkelingen in de buitenruimte.

Voor NL Greenlabel ontwikkelde Royal Has-koningDHV een methode die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plant of project voor de buitenruimte. Die score wordt vertaald in een label – van A (meest duurzaam) tot en met G – en aan de methode is een duurzaamheidspaspoort verbonden.