#23 Wat maakt drijvende zonneparken zo interessant?

Om aan internationale klimaatdoelstellingen te voldoen zullen we snel moeten opschalen met het winnen van hernieuwbare energie. Drijvende zonneparken zijn een relatief nieuwe manier van grootschalige opwekking van zonne-energie. De belangrijkste motivatie voor deze toepassing is de schaarste aan geschikt en beschikbaar land voor zonneparken. Een drijvend zonnepark slokt geen land op en het verhoogt het rendement van elk zonnepaneel. Zonnepanelen op water hebben enkele voordelen: er ontstaat een soort symbiose tussen beiden omdat de panelen het water beschermen tegen verdamping en het water de panelen beschermt tegen de hitte. 

Wateroppervlaktes zoals irrigatiebekkens, baggerdepots, zandwinplassen en bassins bij zuiveringsinstallaties kunnen ingezet worden voor opwekking van zonne-energie in de leefomgeving. Een andere manier om watergebieden in te zetten is door middel van nieuw gecreëerde eilanden met diverse bestemmingen, waaronder zonne-energie. Op de langere termijn zullen ook zonneparken op zee technisch en economisch haalbaar worden, bijvoorbeeld in combinatie met offshore windparken.

China doet al een serieuze inspanning op het gebied van deze floating solar power plants. Midden 2017 pakte China nog uit met de grootste floating solar plant van maar liefst 40 megawatt. En vorig jaar hebben ze er een schepje bovenop gedaan: in mei 2018 ging er in de provincie Anhui, een floating solar field open van maar liefst 150 megawatt!

VOORDELEN DRIJVENDE ZONNEPARKEN

Interessante aspecten van drijvende zonnepanelen zijn daarnaast:

  • zonnepark op water zal gemiddeld grootschaliger uitgevoerd kunnen worden dan Zonnepark op land. Dit brengt een kostenvoordeel met zich mee.
  • zonnepark op water projecten zullen in het algemeen op minder maatschappelijke weerstand stuiten. Zeker in die gevallen waar de aanleg van een drijvend zonnepark niet strijdig is met mogelijk andere functies van het betreffende water.
  • zonnepark op water kan een hogere stroomopbrengst opleveren. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: natuurlijke koeling van de panelen, reflecties van licht aan het wateroppervlak en hogere instraling boven water vergeleken met boven land.
  • in een aantal gevallen kunnen drijvende zonneparken multifunctioneel zijn als afdekking van het wateroppervlak. Dit is als deze afdekking meerwaarde heeft door het tegengaan van vervuiling of verdamping van het water.

DRIJVENDE ZONNEPARKEN BIJ WINDPARKEN

Zon op water projecten zullen relatief vaak uitgevoerd worden op locaties waar ook windenergie wordt opgewekt. Aangezien zonne-energie en windenergie in hoge mate complementair zijn in de tijd, kan hiermee een effectiviteitsvoordeel behaald worden voor wat betreft de investering in de benodigde elektrische infrastructuur.

 

Met de Solar dakmodule oost-west van TerraTechs kan er op kleine en op grote schaal gebruikt gemaakt worden van drijvende zonnepanelen.

Bron o.a. TNO

Scroll naar boven
ml Copy code