Universeel en modulair.
Toepasbaar in alle bodemsoorten.
C2C; eenvoudig her te gebruiken.

Energielandschap!

Een energielandschap met duizenden zonnepanelen in een parkachtige omgeving i.p.v het zoveelste bedrijventerrein. Een duurzaam idee! Een solarpark waar je dubbel energie van krijgt. Lees hier het hele artikel:

Nieuwsblad van het Noorden, 6 december 2016

Een solarpark waar je dubbel energie van krijgt
Bedrijventerrein Riegmeer bij Hollandscheveld kan beter bestemd worden tot energielandschap, met duizenden zonnepanelen in een parkachtige omgeving. Dat vindt GroenLinks in Hoogeveen. Het idee heeft de interesse van andere partijen. Een groot solarpark in Hengelo (Gelderland) geldt als lichtend voorbeeld.GroenLinks in Hoogeveen voelde zich jarenlang een roepende in de woestijn. Van meet af aan zag de partij geen heil in de ontwikkeling van bedrijventerrein Riegmeer, bij Hollandscheveld. Herhaaldelijk waarschuwde de partij voor financiële rampspoed, maar de ‘tik in de plaat’ werd politiek weggewuifd.

Een scheur in de broek
Donderdag besluit de gemeenteraad om 15 hectare af te boeken naar 3 euro per vierkante meter, wegens het uitblijven van bedrijfsvestigingen en doortikkende rentelasten. Samen met een verlaging van de grondprijs in het noordelijk blok naar 14 euro per vierkante meter, bezorgt deze ingreep de gemeente een scheur in de broek van 11 miljoen euro. Het college houdt echter vertrouwen in de toekomst: 57 hectare bedrijfsgrond blijft beschikbaar voor uitgifte.Waarom volharden in dit beleid, vraagt fractievoorzitter Gerard Fidom zich af. ,,Ons schrikbeeld is dat zich één, hooguit twee bedrijven op Riegmeer vestigen, terwijl je als gemeente wel de hele infrastructuur moet aanleggen.’’ Het roer moet om, vindt hij.

Een nieuwe bestemming
GroenLinks opperde onlangs het plan om Riegmeer een nieuwe bestemming te geven: een energielandschap. Geen bedrijven, maar zonnepanelen in een aantrekkelijke natuurlijke omgeving. Fidom: ,,We kunnen duizenden huishoudens voorzien van elektriciteit. Het zou de ambities van Hoogeveen op het gebied van duurzaamheid ook een flinke boost geven.’’ Deze gemeente is in dat opzicht niet het beste jongetje in de Drentse klas. Fidom voelt zich gesteund door interesse vanuit de gemeenteraad. SP en PvdA willen meer weten over het idee van een energielandschap.Lichtend voorbeeld is een energielandschap in het Gelderse Hengelo. Op een terrein van 7 hectare, dat eerder bestemd was voor woningbouw, liggen 7200 zonnepanelen omgeven door groen, wandelpaden, waterpartijen, picknick- en speelplaatsen. Goed voor de stroomvoorziening van zo’n 480 woningen.

Landschapsarchitect Nico Wissing stond aan de wieg van dat solarpark, waar natuur, recreatie en duurzaamheid elkaar gevonden hebben. ,,Opladen krijgt in deze context een dubbele betekenis’’, zegt hij. ,,Er wordt energie opgewekt voor huishoudens, maar als mens krijg je ook energie van de groene, prettige omgeving.’’ Het zonnepark is al operationeel, aan de inrichting van het landschap wordt gewerkt. ,,In ons land is zoiets niet eerder vertoond’’, stelt Wissing. De officiële opening is komend voorjaar.

Van achtertuin tot XXL-versie
Wissing paste zijn concept ooit op kleine schaal toe, letterlijk in zijn achtertuin. Daar lagen 65 zonnepanelen tussen de struiken en bloemen. In Hengelo is een XXL-versie opgetuigd. Met louter duurzame materialen, uitgevoerd door lokale bedrijven. Het project kost zo’n 4 miljoen euro. De gemeente Bronkhorst, eigenaar van de gronden, stelt deze tegen een bepaalde vergoeding beschikbaar. Het aanvankelijke plan voor woningbouw is van tafel, toen bleek dat bevolkingskrimp een stok in het wiel stak. Daarnaast wil de gemeente zo snel mogelijk energieneutraal worden.De ASN Bank heeft het project gefinancierd. Als investeerder is de Willem-Bernard Investeringsmaatschappij (WBI) erbij betrokken. NL Greenlabel, het bedrijf van landschapsarchitecten Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, ontwerpt het park. Wissing: ,,Het belangrijkste is het verzamelen van stakeholders; bedrijven en organisaties die een solarpark willen steunen met expertise en middelen. Je moet het sámen doen.’’

Bewoners als eigenaar
Dorpsbewoners en ondernemers uit Hengelo kunnen meedoen met het project door de stroom die een zonnepaneel gedurende 25 jaar levert eenmalig af te kopen. Daarmee worden ze eigenaar van het sonarpark. Volgens Wissing is hij nog bezig met drie andere projecten. ,,Daar zit ook een gemeente bij die een bedrijventerrein wil omzetten in een energielandschap. Mogelijk in combinatie met de lokale maakindustrie. Een mooie combinatie, want de bestemming van dat gebied laat dat toe.’’

Realiteitszin
Voor het plan van GroenLinks in Hoogeveen kans van slagen heeft, moet nog heel wat water door de Rijn stromen. Fractievoorzitter Gerard Fidom beseft dat. ,,Maar’’, zegt hij, ,,het is nu wel het moment om daar serieus naar te kijken. Op Riegmeer hebben we al vele jaren geen vierkante meter grond verkocht. Doorgaan op die weg zien wij niet zitten. Het getuigt van realiteitszin om het gebied een nieuwe, duurzame en landschappelijke bestemming te geven.’’ Landschapsarchitect Nico Wissing is bereid om de gemeenteraad van Hoogeveen bij te praten. ,,Ik kom graag langs.’’ Fidom mijmert ondertussen over een mooi neveneffect van de invulling van Riegmeer tot energielandschap. Mogelijk, zo redeneert hij, kan die langgekoesterde wens van een rondweg richting Hollandscheveld dan ook gerealiseerd worden. ,,Een ontwikkelaar kan dat wellicht in de plannen meenemen.’’ Plaatselijk Belang Hollandscheveld ijvert al zo’n veertig jaar voor verlenging van de Mr. Cramerweg, zodat het centrum van het dorp ontlast wordt.

Wat kost dat?
Investeringen in zonneparken lopen al gauw in de (vele) miljoenen euro’s. Een rekenvoorbeeld: zo’n 2800 zonnepanelen (met een maximaal vermogen van 700 kilowattpiek) kunnen op 1 hectare grond. Dat kost ongeveer 770.000 euro. De geschatte opbrengst is 650.000 kWu per jaar. Uitgaande van een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3300 kWu/jaar, levert 1 hectare zonnepanelen voldoende elektriciteit voor 200 woningen. Met 25 hectare van Riegmeer zouden alle 5000 huizen in Hollandscheveld, Nieuweroord, Noordscheschut, Elim en Nieuwlande van stroom voorzien kunnen worden. Wel vergt dat een investering van ruim 19 miljoen euro.