Een Zonnepark op Landbouwgrond? Wees Op Tijd!

TerraTechs duurzaam funderingssysteem voor zonnepanelen in veldopstelling

Het beleid van provincies met betrekking tot zonneparken op landbouwgrond zal per 1 januari verder worden beperkt. Deze maatregel heeft als doel om de impact van zonneparken op de agrarische sector te verminderen en tegelijkertijd duurzame energieopwekking te stimuleren.

Waarom worden zonneparken op landbouwgrond beperkt?

Het besluit om zonneparken op landbouwgrond te beperken komt voort uit verschillende overwegingen. Ten eerste is er een groeiende bezorgdheid over het verlies van vruchtbare landbouwgrond. Het plaatsen van zonnepanelen op deze gronden kan leiden tot minder beschikbare ruimte voor voedselproductie, wat een negatieve invloed kan hebben op de voedselvoorziening.

Daarnaast speelt ook het behoud van het landschap een rol. Zonneweides kunnen grote oppervlakten beslaan en daarmee het uitzicht en de beleving van het landschap veranderen. Dit kan weerstand oproepen bij omwonenden en andere belanghebbenden.

Tot slot willen provincies ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen duurzame energieopwekking en de belangen van de agrarische sector. Door zorgvuldig te kijken naar de locatiekeuze voor zonneparken, kunnen conflicten met boeren en tuinders worden voorkomen.

Wat houdt de beperking in?

De precieze invulling van de beperking kan per provincie verschillen, maar over het algemeen zullen er strengere eisen worden gesteld aan de plaatsing van zonneparken op landbouwgrond. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er alleen nog zonneparken mogen worden gebouwd op gronden die niet geschikt zijn voor landbouw, zoals voormalige industrieterreinen of braakliggende terreinen.

Daarnaast kunnen er ook beperkingen worden gesteld aan de grootte van zonneparken en de afstand tot woongebieden. Provincies willen hiermee voorkomen dat zonneparken te veel impact hebben op het landschap en de leefomgeving van omwonenden.

Stimulering van duurzame energieopwekking

Hoewel de beperking van zonneparken op landbouwgrond wellicht als een rem kan worden gezien, is het belangrijk om te benadrukken dat provincies tegelijkertijd duurzame energieopwekking willen stimuleren. Er wordt ingezet op alternatieve locaties voor zonneparken, zoals daken van bedrijfsgebouwen en parkeerterreinen. Ook worden initiatieven voor collectieve zonnedaken gestimuleerd.

Daarnaast biedt de beperking mogelijkheden voor innovatie. Zo kunnen er nieuwe technologieën en systemen worden ontwikkeld om zonne-energie efficiënter te benutten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van drijvende zonneparken op wateroppervlaktes.

Conclusie

Nu is het moment om actie te ondernemen. Als u geïnteresseerd bent in het benutten van landbouwgrond voor zonne-energie, zijn de laatste maanden van 2023 het ideale moment om nog in te schakelen voordat de nieuwe beperkingen van kracht worden op 1 januari 2024.  Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Scroll naar boven
ml Copy code